Depressie en angst bij kinderen en jongeren met een lichamelijke aandoening: Screening en behandeling

Abstract

Kinderen en jongeren met een lichamelijke aandoening hebben een verhoogd risico op depressie en angst, zowel op symptoomniveau als op niveau van klinisch gediagnosticeerde stoornissen. Depressie en angst kunnen verband houden met de aandoening, medicatie, pijn, stress vanwege ingrepen en ziekenhuisopnames, genetische kwetsbaarheid voor depressie en angst van het kind en diens temperament. Ook zijn ouderlijke opvoedingsstijlen en angst van invloed op depressie en angst bij deze kinderen. Dit artikel behandelt deze aspecten en de innovatieve psychosociale interventies voor aangeboren hartafwijkingen, inflammatoire darmziekten, zichtbare aandoeningen en het syndroom van Turner. Aanbevelingen voor structurele screening en evidence-based behandeling van depressie en angst bij deze kinderen komen aan bod.

Publication
Tijdschrift voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie, 46 (1)
Marije van Dalen
Marije van Dalen
Postdoctoral Researcher

My research interests include the mental health and well-being of adolescents with a visible difference.

Related